Łączna liczba wyświetleń

Wyszukiwarka sprecyzowana do Twoich potrzeb

sobota, 2 lipca 2011

Art. 23 i 23a

Art. 23 Kierownik budowy ma prawo:
1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Art. 23a. (uchylony).


Art. 23
Kierownik budowy ma prawo:
1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych,
jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;
2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Art. 23a. (uchylony).


Art. 23
Kierownik budowy ma prawo:
1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli trzeba zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnienia budowy;
2) odnieść się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Art. 23a. (uchylony).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz