Łączna liczba wyświetleń

Wyszukiwarka sprecyzowana do Twoich potrzeb

czwartek, 22 lipca 2010

Art. 8.

Art. 8. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków.


Art. 8.
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia:
dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo
których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków.


Art. 8.
RM może określić, w rozporządzeniu:
1warunki techniczne, jakim winny odpowiadać budynki służące:
-bezpieczeństwu lub
-obronności państwa,
albo
których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz