Łączna liczba wyświetleń

Wyszukiwarka sprecyzowana do Twoich potrzeb

niedziela, 6 czerwca 2010

Art. 5a.

Art. 5a. 1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.


Art. 5a.
1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także
wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy
liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do
inwestora oraz właścicieli,
użytkowników wieczystych i
zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.


Art. 5a.
1. W budowie obiektu liniowego, którego
przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także
wykonywania innych robót budowlanych obiektu liniowego, gdy
liczba stron w postępowaniu przekracza 20,
stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do
inwestora oraz właścicieli,
użytkowników wieczystych i
zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz