Łączna liczba wyświetleń

Wyszukiwarka sprecyzowana do Twoich potrzeb

poniedziałek, 31 maja 2010

Art. 2.

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:
1) prawa geologicznego i górniczego - w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów górniczych;
2) prawa wodnego - w odniesieniu do urządzeń wodnych;
3) o zabytkach - w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. 2.
1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:
1) prawa geologicznego i górniczego - w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów górniczych;
2) prawa wodnego - w odniesieniu do urządzeń wodnych;
3) o zabytkach - w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Ustawa prawo budowlane nie obowiązuje wyrobisk górniczych itp.
2. Nie dotyczą również:
1) geologii i górnictwa pod kątem np. kopalni;
2) urządzeń wodnych np. tamy, elektrownie wodne,
3) zabytków w rejestrze zabytków itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz